Od 1. 7. 2016 došlo k organizační změně. Pod Střediskem terénních služeb bylo nově zřízeno oddělení Terénní programy, které zahájilo svou činnost k 18. 7. 2016. Jedná se o registrovanou sociální službu. Popis realizace služby  a další informace naleznete níže.

SAS je sociální služba, která nabízí odbornou pomoc a podporu v rámci vytváření harmonického a zdravého rodinného prostředí pro rodiny s dětmi, které se dostaly do nepříznivé životní situace.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Služba je určena pro:

• Rodiny s dětmi od 0 - 26 let, u kterých je jejich vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat.

Poskytujeme zejména tyto služby: 

  • Odborné sociální poradenství.

  • Pomoc při zprostředkování kontaktu s úřady a institucemi.

  • Podpora a nácvik rodinných dovedností.

  • Pomoc při nastavení hospodaření a vedení domácnosti.

  • Podpora rodiny při návratu dítěte z ústavní výchovy.

  Hlavními principy služeb je bezplatnost, profesionalita, zaručení individuálního          

  přístupu a respektu k uživatelům.

   Pracujeme s rodinou jako celkem, aby naše pomoc byla efektivní a účinná.

   Práce s klienty probíhá v rodinném prostředí.

 

Terénní programy

Kolektiv

Služba terénní programy se poskytuje se na území města Příbram a je určena lidem, kteří vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženi. Pracovník Terénních programů nabízí službu v přirozeném prostředí klienta, snaží se porozumět situaci, ve které se klient nachází, a společně hledají vhodná řešení. Pomoc se zaměřuje především na tyto oblasti: Pomoc se zajištěním bydlení, návratem nebo vstupem na trh práce, řešení finanční situace, řešení dluhů a jejich prevence, atd 

 KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Osoby bez přístřeší, osoby v krizi, osoby žijící ve vyloučených komunitách, oběti trestné činnosti, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi. Věková kategorie – nad 18 let.

Základní činnosti při poskytování služby Terénní programy se zajišťují v rozsahu úkonů stanovených§ 69 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 

 

Vedoucí

a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

b) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba je bezplatná a lze ji využívat anonymně.

Provozní doba Terénní programy:

Ambulance v STS (pro SAS a TP stejné):

Pondělí    8:00 – 10:00 h

Úterý       9:00 – 12:00 h (Sociální poradenství na ubytovně ,,STAVUS” Pod Čertovým pahorkem)

Středa    15:00 – 17:00 h

(Ostatní dle objednání či tel. domluvy – práce v terénu)

 

Kontakty

Středisko terénních služeb

Dočasně pověřená vedením střediska STS: Miroslava Němcová

Adresa: ČS. armády 5, Příbram IV, 261 01

Email:  miroslava.nemcova@centrumpribram.cz, STS@centrumpribram.cz

Tel.:  778 751 173

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: