Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (Záchytná služba)

Záchytná služba je ambulantní specifická zdravotní služba, registrovaná podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o., tuto službu zajišťuje od 1. 3. 2016.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Záchytná služba je určena osobám, které pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe, nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.

Činnost Záchytné služby zahrnuje:

 • Vyšetření osoby za účelem indikace umístění osoby na Záchytné službě.

 • Pobyt na lůžku, a to po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.

 • Nezbytnou péči směřující k zabránění ohrožení bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací.

  Dopravu osoby do Záchytné stanicezajišťuje ten, kdo tuto osobu vyzval k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zpravidla policejní složky, záchranná služba, jiná zdravotnická zařízení).

  KAPACITA ZÁCHYTNÉ PROTIALKOHOLNÍ STANICE:

  8 lůžek - 5 lůžek je určeno pro muže a 3 lůžka jsou určena pro ženy.

  PROVOZNÍ DOBA:

  Každý pátek a sobotu od 20:00 hod. do 8:00 hod.

  Mimořádně bývá otevřena i v jiné dny, například při konání velkých kulturních, společenských nebo sportovních akcí s rizikem vyššího výskytu osob pod vlivem alkoholu narušujících veřejný pořádek. Informace o změnách provozu najdete ve složce „Aktuální informace“.

  VÝŠE ÚHRADY:

  Úhrada za poskytnutí služby je stanovena částkou 2.500,- Kč, která zahrnuje vyšetření osoby, pobyt na lůžku a nezbytnou péči.

Kontakty

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba

Tel.: 773 775 889 (volejte pro příjem klientů)

E-mail: protialkoholnistanice@centrumpribram.cz

Areál II, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Podbrdská 269, suterén budovy „H“

261 01, Příbram V – Zdaboř

Každý pátek a sobotu od 20:00 - 08:00 hod.

odborný garant: MUDr. Martin Konečný

Pověřený odpovědný pracovník Záchytné služby:

Bc. Jana Klímová

tel: 777 058 397

jana.klimova@centrumpribram.cz

Soubory ke stažení klikněte pro stažení

Zde budou soubory ke stažení

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: