Vítejte na stránkách Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram, integrovaného poskytovatele služeb pro občany. Naleznete zde informace o naší činnosti a nabízených službách.

 

Poděkování partnerům

Velké poděkování patří firmě Primagra, a.s., která nám věnovala dezinfekci na ruce.

Březen 2020 - Srdečně děkujeme spolku Babíkov, z. s., za dodání 300 ks bavlněných roušek!  Velice si vážíme pomoci a poděkování samozřejmě patří všem, kteří se podíleli.

Březen 2020 -  Stejně jako minulý rok, tak i nyní na začátku jara, děkujeme za krásné macešky příbramskému zahradnictví Petunia. Truhlíky s květinami již zdobí okna našich klientů v Domově seniorů.

Říjen 2019 - Domov seniorů děkuje zahradnictví Petunia za rostliny na podzimní výzdobu. Ukázku si můžete prohlédnout ve fotogalerii. 

Březen 2019 - Domov seniorů děkuje zahradnictví Petunia za krásné Macešky

Prosinec 2018 - Poděkování nízkoprahového denního centra

Chceme poděkovat členům spolku Radost Příbramáčkům, kteří věnovali svůj čas na to, aby připravili štědrovečerní večeři pro lidi bez domova. Paní Wendy Kupkové, Ludmile Vackové a její matce za báječný bramborový salát. Paní Janě Havelkové-Puklové za to, že dojela pro kapry, které darovali lidé z třeboňských sádek, zpracovala je a osobně dovezla do nízkoprahového denního centra. Paní Bohumile Mudrové děkujeme za výborné vánoční cukroví.
Všichni tito lidé věnovali svůj čas na to, aby lidé bez domova měli na Štědrý den opravdovou hostinu

 Prosinec 2018- Azylový dům děkuje za dárky pro děti

Květen 2016 - BEKO
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram obdrželo dar od společnosti BEKO v lokálním zastoupení firmou ETD Elektro Trhové Dušníky. Centru byly darovány spotřebiče v celkové hodnotě převyšující 100 000 Kč. Jedná se o 4 menší chladničky, 2 elektrické sporáky s troubou, 2 velkoobjemové lednice, 1 střední lednici, 1 pračku, 1 mikrovlnnou troubu a 1 rychlovarnou konvici. Spotřebiče byly umístěny do jednotlivých středisek CSZS tak, aby byly co nejlépe využitelné a sloužily klientům i pracovníkům k plné spokojenosti.
Velmi si vážíme poskytnutého daru a mnohokrát děkujeme společnosti BEKO zastoupené panem Romanem Kantorem za jeho poskytnutí. Zároveň děkujeme firmě ETD Elektro Trhové Dušníky zastoupené panem Lubošem Hrabcem za vynikající spolupráci a logistickou podporu při předávání daru.
Květen 2016 - Nadační fond Veolia
Organizace obdržela v roce 2015 dar od Nadačního fondu Veolia ve výši 96.200,- Kč na financování projektu "Nejsme sami". V rámci tohoto projektu byl zorganizován dotovaný pobyt pro seniory v Mariánských Lázních od 8.10.2015 do 11.10.2015.

Leden 2017
Centrum sociálních a zdravotních služeb děkuje svým partnerům -  Zeman Maso Uzeniny a Pekárna a Cukrárna Hořovice  za dlouhodobou podporu a spolupráci při konání společenských akcí pro klienty i pro veřejnost. Velmi si této spolupráce vážíme a doufáme v její pokračování a prohlubování i v roce 2017.

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: