Sociální poradna, doposud sídlící v ulici Čs. armády, je od dnešního dne přestěhovaná v nových prostorách na náměstí T. G. Masaryka čp. 1, v budově bývalého soudu. Nové prostory sociální porady jsou nyní lépe situované. Jejich umístění v centru města v blízkosti městského úřadu, resp. odboru sociálních věcí a zdravotnictví a Úřadu práce nově skýtá daleko vyšší dostupnost a komfort pro stávající i nové klienty.

Sociální poradna je jedním z celkem osmi středisek Centra sociálních a zdravotních služeb (CSZS). Svou činnost však vykonávala již dříve, než došlo k jejímu začlenění do struktury Centra. „Má tedy delší tradici a její fungování je ve v našem městě dostatečně zapsáno v povědomí veřejnosti, o čemž svědčí i statistika za období od začátku dubna do konce července,“ vysvětluje ředitel CSZS Jan Konvalinka a doplňuje, že za tuto dobu využilo sociální a psychologické poradenství celkem 667 klientů.

Prostory prošly zásadní rekonstrukcí. Nově se vybudovaly příčky, opravily omítky, podlahy a rozvody sítí. Opraveno bylo zázemí – kuchyňka i toalety. „Prostory jsou nyní příjemné a důstojné pro svůj účel,“ doplňuje ředitel Konvalinka.

„Již na dnešní odpoledne jsou do těchto nových prostor objednáni klienti ke konzultacím. Přejme tedy všem, pracovnicím poradny i klientům, aby prostory sloužily tím nejlepším možným způsobem a byly neustále naplněny tou pozitivní energií, kterou zde vnímáme nyní,“ hodnotí na závěr místostarostka města Příbrami Alena Ženíšková a spolu s ředitelem CSZS poděkovali všem, kteří se na zdárné rekonstrukci prostor Sociální poradny podíleli.

Sociální poradna, dříve Poradna města Příbram, je od 1. 7. 2015 střediskem Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram. Sociální poradna vznikla pro občany města Příbram a blízkého okolí, je určena pro všechny osoby bez rozdílu věku. Služba je určena pro osoby v krizi, rodiny s dětmi, občany s dluhy, etnické menšiny, oběti trestné činnosti a domácího násilí a osoby bez přístřeší. Sociální poradna nabízí odborné sociální poradenství, psychologické služby a právní poradenství. Služby Sociální poradny jsou bezplatné, nestranné, anonymní a nezávislé.

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: