Projekty z Evropského sociálního fondu OP Zaměstnanost v realizaci

Název projektu: Dětská skupina Berušky III. s kapacitou 17 míst
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016512

Název projektu: Dětská skupina Sluníčka III. s kapacitou 23 míst
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016513

Název projektu: "Využití prvků metody Sandplay při vedení rozhovoru se seniory, Sandplay jako podpora procesů a validace (metoda komunikace) a reminiscence
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015263

Název projektu: Dětská skupina "Berušky" II. s kapacitou 17 míst
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008943

Název projektu: Dětská skupina "Sluníčka" II. s kapacitou 23 míst
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008944

Název projektu: Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel Příbrami 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591

Název projektu: Terénní sociální práce v Příbrami
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015518

Název projektu: Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu
Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456

UKONČENÉ PROJEKTY:

Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako součást regionu při rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334

Název projektu: Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524

Název projektu: Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523

Název projektu: Posílení terénní sociální práce v Příbrami
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678

Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - Dětská skupina "Berušky" s kapacitou 17 dětí
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002177

Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - Dětská skupina "Sluníčka" s kapacitou 23 dětí
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002176

Partnerské projekty v realizaci

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami
Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji – Azylový dům
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: