Projekty z Evropského sociálního fondu OP Zaměstnanost v realizaci

Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - Dětská skupina "Berušky" s kapacitou 17 dětí
Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002177
Detail projektu: V tomto odkazu

Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram - Dětská skupina "Sluníčka" s kapacitou 23 dětí
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002176
Detail projektu: V tomto odkazu

Název projektu: Dluhové poradenství jako nástroj pro řešení zadluženosti a předluženosti obyvatel Příbrami 
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015591

Název projektu: Terénní sociální práce v Příbrami
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0015518

Název projektu: Nový způsob práce s dětmi ve věku 6-12 let v období rozpadu rodiny aneb Dětský průvodce světem rozvodu
Registrační číslo: CZ.03.2.X/0.0/0.0/17_076/0011456

UKONČENÉ PROJEKTY:

Název projektu: Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram jako součást regionu při rozvíjení a zkvalitňování sociální práce a procesů ve službách
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001334
Detail projektu: V tomto odkazu

Název projektu: Aktivizace rodin s dětmi a eliminace rizik vedoucích k sociálnímu vyloučení
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003524
Detail projektu: V tomto odkazu

Název projektu: Sociální poradna jako podpůrný nástroj proti sociálnímu vyloučení
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0003523
Detail projektu: V tomto odkazu

Název projektu: Posílení terénní sociální práce v Příbrami
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005678
Detail projektu: V tomto odkazu

Partnerské projekty v realizaci

Název projektu: Inkluzivní vzdělávání na základních školách v Příbrami
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000235
Detail projektu: V tomto odkazu

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji – Azylový dům
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
Detail projektu: V tomto odkazu

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: