Tato služba je finančně podpořena z projektu

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Detail projektu: Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Posláním Azylového domu je poskytnout ženám, osamělým matkám, otcům s dětmi nebo rodinám s dětmi, které/kteří se ocitli/y v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, přechodné ubytování a individuální odbornou pomoc směřující k překonání obtížného životního období a návratu do běžného života.

KOMU JE SLUŽBA URČENA:

Cílovou skupinou jsou ženy (jednotlivci), matky s dětmi, otcové s dětmi a rodiny s dětmi, které/kteří se ocitli/y v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

• Poskytnutí ubytování na dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok

• Vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu stravy

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

• Rodinám s dětmi jako fakultativní službu nabízíme Poradenství v oblasti vzdělávání dětí a doučování.

Kapacita zařízení je 57 lůžek (22 ubytovacích jednotek). V zařízení je                  k dispozici jeden krizový pokoj.

Služba se poskytuje za úhradu, podrobný ceník naleznete: zde

Další důležité informace o službě a potřebné formuláře naleznete v souborech ke stažení.

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: