Tato služba je finančně podpořena z projektu

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji III.
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0014160
Detail projektu: Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování vybraných druhů sociálních služeb na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Azylový dům poskytuje přechodné ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, nebo musely opustit svůj domov pro závažné ohrožení života, zdraví, bezpečí či důstojnosti.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Pro osoby s trvalým pobytem na území správního obvodu s rozšířenou působností města Příbram. 

• Pro ženy do 64 let.

• Pro těhotné ženy.

• Pro matky s dětmi.

• Pro otce s dětmi. 

• Pro rodiny s dětmi.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

• Ubytování pro osoby v nepříznivé sociální situaci po dobu nejdéle 1 roku.

• Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

• Sociálně právní poradenství, poradenství v oblasti vzdělávání dětí.

• Pracovně výchovné a výtvarné činnosti s dětmi a dospělými.

• Zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí.

• Zprostředkování navazujících sociálních služeb.

Pro zájemce je k dispozici 22 ubytovacích jednotek s celkem 57 lůžky. 

CENÍK SLUŽEB:

Úhrady za ubytování za 1 den

Dospělá osoba: 100 Kč

Dospělá osoba s dítětem: 90 Kč

Dítě: 60 Kč

Kompletní ceník služeb naleznete zde.

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: