Domov seniorů je pobytové zařízení, jehož posláním je poskytovat sociální, ošetřovatelské a zdravotní služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Uživatelům služeb je poskytována přiměřená podpora v každodenních potřebách a činnostech s úctou a respektem k jejich jedinečnosti. Zařízení tak přispívá k zachování a rozvoji důstojného života seniorů v Příbrami.

Služba je například určena pro:

• Občany, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, která jim nemůže být zajištěna jinými sociálními službami.

• Občany seniorského věku, kteří toto umístění nezbytně potřebují z jiných vážných důvodů.

 Služby dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách:

 Ubytování a strava:

• Ubytování v 1 nebo 2 lůžkových pokojích.

• Celodenní stravování (výběr ze dvou jídel).

• Dietní stravování dle individuálních potřeb.

Sociální služby:

• Pomoc při běžné péči o vlastní osobu.  

• Pomoc a podmínky při osobní hygieně.

• Zprostředkování a upevňování kontaktů se společenským prostředím.

• Aktivizační a volnočasové činnosti (rukodělné dílny, zpěv, kavárna, trénink paměti, kondiční cvičení, canisterapie, bohoslužby).

• Pomoc při obstarávání běžných záležitostí.

• Pomoc při uplatňování práv a zájmů.

Zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče:

• Ošetřovatelská péče je zajištěna nepřetržitě.

• Pravidelná docházka praktického lékaře a psychiatra do zařízení.

• Odborná fyzioterapeutická péče.

Fakultativní, doplňkové služby (příklady):

• Doprava osobním vozem.

• Pedikúra.

• Masáže.

• Nákupy pro uživatele.

V příbramském Domově seniorů najdou klienti klid, kvalitní péči a možnost odpočinku, například i v prostorách venkovní zahrady. 

Kapacita zařízení je 58 lůžek.Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: