DOBROVOLNICKÉ CENTRUM CENTRA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB MĚSTA PŘÍBRAM - DOMOVA SENIORŮ

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých lidí.

DOBROVOLNÍK v Domově seniorů je společníkem pro ty klienty, kteří chtějí někoho blízkého a nemohou jej mít – z důvodu absence rodiny, přátel.

DOBROVOLNÍK nesupluje zdravotnický a odborný personál, respektuje životní rytmus klienta i řád domova seniorů. Nezasahuje do stereotypů, na které je klient zvyklý, a které vyžaduje. Nenutí klienta dělat to, co mu není příjemné a o co nestojí.

DOBROVOLNÍK v rámci svých možností a dohodnutých pravidel, nabízí klientovi svůj čas a potenciál tak, aby dny (s)trávené v domově seniorů byly smysluplnější a radostnější. V rámci neformálního vztahu, vztahu s dobrovolníkem, může klient bez závazků, očekávání a povinnosti prožít několik hodin týdně plně ve své režii a věnovat se činnosti, která ho potěší, ale bez dopomoci druhého člověka ji těžko může vykonávat.

DOBROVOLNÍK v DS je šance na poznání nového i tam, kde staré má svůj řád i smysl tak, aby klient nebyl ohrožen ve své bezpečnosti a jistotách.

JAK JE MOŽNÉ STÁT SE DOBROVOLNÍKEM V DOMOVĚ SENIORŮ, CO MUSÍ ZÁJEMCI SPLŇOVAT?

Předpokladem pro práci dobrovolníka je dostatečná motivace, žádná akutní životní krize, volný čas 1-2 hodiny týdně, ochota dodržovat stanovená pravidla, čistý výpis z rejstříku trestů, věk 16 let a více.

Zájemci o dobrovolnickou činnost mohou kontaktovat koordinátorku dobrovolníků na tel.: 318 660 288 nebo vedoucí DS Mgr. Lenku Procházkovou, případně sociální pracovnici Mgr. Lucii Křížovou.

Těšíme se na spolupráci.

Kontakty

Domov seniorů

vedoucí střediska: Mgr. Lenka Procházková

K Dolu Marie 154, 261 01 Příbram VI

Tel.: 318 660 288

E-mail: domovsenioru@centrumpribram.cz

Soubory ke stažení pro stažení klikněte

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: