Pečovatelská služba poskytuje sociální služby, které jsou definovány zákonem o sociálních službách a pomáhají lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a potřebují pomoc při péči o svou osobu.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Služba je určena pro:

• Osoby se sníženou soběstačností.

• Osoby s chronickým nebo zdravotním postižením.

• Osoby s kombinovaným postižením.

• Osoby s jiným postižením.

• Seniory.

 Služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

• Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.

• Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

• Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

• Pomoc při zajištění chodu domácnosti.

• Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Fakultativní, volitelné služby (příklady):

• Masáže.

• Hydromasáž.

• Pedikúra.

• Dohled.

• Zajištění dopravy motorovým vozidlem.

Pečovatelskou službu poskytují zkušené pečovatelky v domech s pečovatelskou službou, kterých je v Příbrami celkem 5.

Služba se poskytuje i klientům v jejich domácím prostředí

Bc. et Bc. Kateřina Brožíková DiS., vedoucí PS

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: