Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba (Záchytná služba)

Záchytná služba je ambulantní specifická zdravotní služba, registrovaná podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, p. o., tuto službu zajišťuje od 1. 3. 2016.

PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA?

Záchytná služba je určena osobám, které pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nekontrolují své chování a tím bezprostředně ohrožují sebe, nebo jinou osobu, majetek nebo veřejný pořádek.

Činnost Záchytné služby zahrnuje:

 • Vyšetření osoby za účelem indikace umístění osoby na Záchytné službě.

 • Pobyt na lůžku, a to po dobu nezbytně nutnou k odeznění akutní intoxikace.

 • Nezbytnou péči směřující k zabránění ohrožení bezprostředně souvisejícího s akutní intoxikací.

  Dopravu osoby do Záchytné stanicezajišťuje ten, kdo tuto osobu vyzval k orientačnímu vyšetření nebo odbornému lékařskému vyšetření podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (zpravidla policejní složky, záchranná služba, jiná zdravotnická zařízení).

  KAPACITA ZÁCHYTNÉ PROTIALKOHOLNÍ STANICE:

  8 lůžek - 5 lůžek je určeno pro muže a 3 lůžka jsou určena pro ženy.

  PROVOZNÍ DOBA:

 • čtvrtek, pátek a sobota od 20:00 do 8:00 hod

         Další akutalizace provozní doby najdete v záložce - AKTUÁLNÍ INFORMACE

 • Mimořádně bývá otevřena i v jiné dny, například při konání velkých kulturních, společenských nebo sportovních akcí s rizikem vyššího výskytu osob pod vlivem alkoholu narušujících veřejný pořádek. Informace o změnách provozu najdete ve složce „Aktuální informace“.

  SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY s platností od 1.8.2019

 • Úhrada za zachyceni 2.500 Kč v případě úhrady do 7 pracovních dnů
 • Úhrada za zachycení 3.500 Kč v přípdě úhrady nad 7 pracovních dnů

          Lhůta počíná běžet od následujícího dne od zachycení. Do 7 kalendářních dnů musí být úhrada připsána na účet organizace, příp. uhrazena do pokladny organizace a to pouze v plné výši. Po uplynutí této lhůty je úhrada navýšena dle výše uvedeného.

Kontakty

Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná služba

Tel.: 773 775 889 (volejte pro příjem klientů)

E-mail: protialkoholnistanice@centrumpribram.cz

Areál II, Oblastní nemocnice Příbram, a.s.

Podbrdská 269, suterén budovy „H“

261 01, Příbram V – Zdaboř

Pátek a sobota 20:00-8:00 hod

odborný zástupce služby: MUDr. Barbora Daňhová, MHA

Pověřený odpovědný pracovník Záchytné služby:

Bc. Jana Klímová

tel: 777 058 397

jana.klimova@centrumpribram.cz

 

Soubory ke stažení klikněte pro stažení

Zde budou soubory ke stažení

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: