Sociální poradna poskytuje odborné sociální a psychologické poradenství osobám v nepříznivé sociální situaci.

Posláním sociální poradny je poskytovat občanů Příbrami a blízkého okolí nezávislé, bezplatné, důvěrné a nestranné odborné sociální poradenství, směřující k řešení nepříznivé sociální situace, kterou aktuálně nedokáží bez pomoci překonat.

Cíle sociální poradny:

1) Službu poskytovat na odborné úrovni tak, aby klienti v nepříznivé životní situaci, nebo kteří jsou jí ohroženi, získali:

• dostatek informací v oblasti jejich práv a povinností, dostupných služeb a dalších informací týkajících se řešení jejich situace;
• orientaci v možnostech řešení své situace tak, aby se mohli rozhodnout pro vhodné řešení;
• motivaci a podporu v rozvoji dovedností pro samostatné řešení své situace;

2) Dosažení alespoň relativní stabilizace a harmonizace duševního stavu klientů v rámci psychologického poradenství.

3) Zabezpečovat činnosti pro danou službu vycházející ze Strategického plánu sociálního začleňování města Příbram, zaměřené na podporu kompetencí cílové skupiny osob – být podpůrným nástrojem proti sociálnímu vyloučení.

Pro koho je služba určena:

• Oběti domácího násilí
• Oběti trestné činnosti
• Osoby bez přístřeší
• Osoby v krizi
• Rodiny s dítětem/dětmi
• Etnické menšiny

Mezi zásady poskytování služby patří:

• Bezpečné prostředí
• Respekt k individualitě a volbě klienta
• Anonymita a mlčenlivost
• Rovný přístup
• Podpora samostatnosti
• Profesionalita
• Týmová spolupráce a provázanost s dalšími službami

Poskytované služby:

• Zprostředkování vhodné návazné sociální či jiné služby
• Poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva – nápomoc při kontaktech s úřady a jinými institucemi.
• Dluhové poradenství včetně zpracování návrhů na povolení oddlužení, informace o exekučních a insolvenčních řízeních, finanční a dluhová gramotnost.
• Psychologické poradenství – podpora a pomoc při překonávání náročných životních situací.
• Pomoc při vyřizování běžných záležitostí a pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Služby sociální poradny mohou být poskytovány anonymně a jsou bezplatné.

PROVOZNÍ DOBA SOCIÁLNÍ PORADNY

Pondělí 10:00 - 17:00 Odborné sociální poradenství
  10:00 - 15:00 Psychologické služby
Úterý 08:00 - 15:00 Odborné sociální poradenství
Středa 08:00 - 17:00 Odborné sociální poradenství
Čtvrtek 08:00 - 15:00 Odborné sociální poradenství
  10:00 - 15:00 Psychologické služby
Pátek 09:00 - 14:00 Odborné sociální poradenství

Přehled poskytovaných služebklikněte na více informací: